הוסף למועדפים
  מערכת קריאות מים
 
מטרה
ביצוע קריאות מים ברשות המקומית באמצעות מסופון אשר הוטען בנתונים , תוך שימת דגש לקיצור זמן הקריאה ושיפור אמינות.
השיטה
המערכת מורכבת משני חלקים : תוכנה על PC ומסופון לקריאה בשטח.
תוכנת ה PC קולטת קובץ אב וקובץ מים מהמחשב המרכזי התוכנה מנהלת את מאגר הצרכנים לפי אזורים ותיקים, כאשר כל תיק ממוין לפי סדר הליכה.
מסופון
תוכנתPC טוענת את התיקים למסופון , ניתן לטעון כמה תיקים.
התיק ממוין לפי סדר הליכה, במסופן ניתן לראות ולהקליד את הנתונים הבאים: מיקום המד, מספר המד, מספר זיהוי מים, קריאה קודמת (אופציונלי)
המערכת מתריעה על קריאות חריגות מול קריאות קודמות ,חריג גבוה מאוד חריג גבוה ,חריג נמוך. לכל קריאה חריגה יבחר מצב המד מטבלה.
תוכנת PC
המערכת מותקנת על מחשב PC ופועלת באמצעות מחולל יישומים MAGIC .
התוכנה מייצאת תיקים למסופון , ובסיום תהליך הקריאה מייבאת אותם חזרה ומבצעת הערכות למדים שלא נקראו.
באמצעות התוכנה ניתן לתקן את הקריאות ולהוציא מגוון רחב של דוחות, לדוגמא:
  • דוח קריאות
  • דוח חריגים
  • דוח לפי מצב מונה
  • דוח הודעות קורא
  • דו"ח למחלקת המים, אשר היינו בסיס לתיקון מדי מים לא תקינים , ומדי מים להחלפה.
בסיום הבדיקות והתיקונים הידניים הנדרשים לקריאות, וביצוע הערכות לצרכנים חסרי קריאה, מועברות תוצאות הקריאה והצריכה אל מחשב המרכזי.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter