הוסף למועדפים
  רשות זמינה לתושב
 
מערכות אלו משפרות ומרחיבות את השירות לתושב , מאפשרות לבצע את פעילותו של התושב מול הרשות מכל מקום ובכל זמן.
שיקוף המידע הנמצא במערכות התפעוליות של הרשות מאפשר הצגתו לתושב באמצעות מערכות אינטרנטיות
ביצוע הפעולות על ידי התושב ועדכון מיידי של המערכות התפעוליות מתבצע לפי בקשת התושב ללא התערבות עובדי הרשות בתהליך.
"רשות זמינה " city4u.co.il , פורטל המרכז את כל הפעילויות לשירות התושב.
  • תשלומים - תושב יכול לשלם את חובותיו לרשות באמצעי תשלום שונים, העדכון מבוצע מיידית במערכת התפעולית של הרשות
  • רישום לחינוך - תושב יכול לרשום את ילדיו למוסדות החינוך, לברר שיבוץ ולבצע תהליך ערעור ולעדכן את הקבצים העירוניים.
  • תיק תושב - תושב יכול לצפות במידע אישי עדכני בזמן אמת ישירות מהמערכת התפעולית לקבל מידע על נכסיו , צריכת המים ,לעקוב אחר התקדמות תהליכים שונים, כגון רישוי עסק או תוכניות בנייה ואף לבצע פעילות רישום ו/או תשלום.
  • אתרי רשויות - מספק לתושב מידע עדכני ודינאמי על הנעשה ברשות ארועים, הודעות,תמונות,פרוטוקולים,פורמים,דיווחים,על פעילות הרשות, פרויקטים ומידע היסטורי.
  • מידע גאוגרפי והנדסי.
  • פורטל טפסים.
היתרון במערכות הנ"ל, הינו בשיפור השירות ובזמינותו לתושב מכל מקום ובכל זמן ובחסכון במשאבי הרשות, כתוצאה מהתפעול העצמי.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter