הוסף למועדפים
  נ.מ.ר - ניהול מערכת רווחה
 
מערכת נ.מ.ר. מאפשרת איסוף ועיבוד מידע על האוכלוסיה המטופלת במחלקה לשרותים חברתיים
ברשות המקומית. המערכת מסייעת בקביעת דרכי עבודה וחלוקת משאבי המחלקה.
מערכת נ.מ.ר. פותחה בתאום עם משרד העבודה והרווחה ומאפשרת העברת נתוני היסוד למשרד באמצעות מימשק.
תכונות המערכת
המערכת תומכת בתהליכי העבודה של המחלקה לשרותים חברתיים ברשות.
 1. תיקי אינקט
 2. ניהול נתוני יסוד
 3. ניהול תיק טיפול
 4. חישוב זכאויות
 5. ניהול תקציב
 6. חוק סיעוד
 7. ניהול יומן עובדים
 8. מגוון דוחות ממחולל דוחות.
המערכת חלונאית, קלה ונוחה לשימוש ומותאמת לפעילות העובדים הסוציאליים במחלקות לשרותים חברתיים.
המערכת מאפשרת יצירת מימשק נתוני יסוד למשרד העבודה והרווחה.
במערכת מימשק לקובץ מרשם אוכלוסין (מימד) לעדכון אוטומטי של פרטי הפונה.
הפקדת דוחות למשרד העבודה והרווחה (דו"ח מת"ס, דו"ח ט"ז 71 ועוד).
המערכת עובדת במגוון תצורות:
 1. עמדות בודדות
 2. עבודה ברשת מול בסיס נתונים מרכזי.
 3. עמדות מרוחקות מול בסיס נתונים מרכזי (Terminal Server).
נתוני יסוד ואינטק
 1. קליטת תיקי אינטק
 2. קליטת נתוני יסוד ובדיקת שדות החובה
 3. ניהול המטפלים בתיק ונתוני הטיפול
 4. אנשי הקשר עם המטופל
 5. איתור תיק ע"פ ראש משפחה או בן משפחה
 6. הפקת טופס נתוני יסוד
ניהול תיק טיפול
 1. ריכוז ממצאים - ריכוז הפגישות עם המטופל והפקת גיליונות הטיפול
 2. יעדים - יעדי הטיפול עבור המטופל
 3. סיוע חומרי - ריכוז בקשות העזרה עבור פונה
 4. מעונות - קליטת מסגרות עבור פונה
 5. החלטות זקן - קליטת מסגרות עבור זקן
 6. מהות נזקקות - ריכוז מהויות הנזקקות עבור פונה
זכאות
 1. חישוב אוטומטי של רמת הזכאות של הפונה
 2. היסטוריה של חישוב הזכאות והעזרות
 3. טופס ט"ז 8 - טופס חישוב זכאות
 4. הפקת מכתבי תשובה לפונה
 5. דו"ח מת"ס - תקציר קליטה ושינויים לזכאות
תקציב
 1. ניהול סעיפי התקציב, כולל פרוט הוצאות משרד ורשות
 2. דווח הוראות תשלום
 3. ניהול השתתפות פונים
 4. דוח ט"ז 71 - הוצאות תקציב ודוח ריכוזי עבור משרד הרווחה
חוק סיעוד - התאמה לתכנית ההבראה 3002
 1. ניהול נתוני הזקנים המקבלים עזרה במסגרת חוק סיעוד
 2. ניהול החלטות הוועדה המקומית לענייני סיעוד
 3. קליטת תוכניות הטיפול והעזרות עבור כל זקן
 4. הפקת דוחות וטפסי הזמנה עבור ספקי השרות
 5. הפקת דוחות בחתכים שונים
דוחות
 1. מיוני תיקים ודוחות סטטיסטיים
 2. אלפונים ע"פ חתכים שונים (בהם עו"ס, צוות ואזור)
 3. דוחות עבור נתוני תיק הטיפול
 4. מחולל דוחות ליצירת דוחות ע"פ צרכי המשתמש
יומן
 1. ניהול סדר היום של העובדים
 2. הצגת פגישות ומשימות
 3. הפקת טפסי הזמנה לפונים
 4. הפעלת עמדת שומר חכמה לקבלת רשימת מוזמנים
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter