הוסף למועדפים
  מערכת "אסיף" - המנהל הכספי לבתי הספר
 
תכונות המערכת.
 1. המערכת תומכת בכל תהליכי הגביה והנהלת החשבונות הבית סיפריים.
  1. תכנון וניהול הגביה בביה"ס.
  2. ניהול קופה.
  3. ניהול ספקים וקליטת חשבוניות ושוברי תשלום.
  4. ניהול בקרת תקציב על הכנסות והוצאות.
  5. התאמות בנק.
  6. רישום הנה"ח דו-צידית (רישום אוטומטי של פקודות יומן).
  7. הפקת דוחות תקציביים מאזניים.
  8. מגוון דוחות ממחולל הדוחות.
 2. מערכת חלונאית, קלה ונוחה לשימוש המותאמת לעבודת מזכירת בית-הספר.
 3. מערכת "אסיף" פועלת באופן אינטגרטיבי עם תוכנת המנב"ס החדשה של משרד החינוך.
 4. המערכת עובדת באופן מקוון (ON-LINE), ומאפשרת דיווח מיידי על רמות חוב/ יתרות תשלום לכל ישות הן במסכים ייעודיים והן ברמת דוחות בחתכים שונים.
 5. איכות מתן השירותים.
פירוט המאפיינים העיקריים.
גביית כספים:
 1. תכנון וניהול הגביה בכל הרמות: מוסד, שכבה, כתה, בית אב, תלמיד בודד.
 2. ניהול כל אמצעי התשלום: מזומן, המחאות, זיכוי בנק, הוראת קבע וכרטיסי אשראי.
  1. המערכת מאפשרת עבודה נוחה עם קורא המחאות מכל המסכים הרלוונטיים.
  2. הפקת קבלות אוטומטיות בהוראת קבע לכל תלמיד על פי החוב האישי.
  3. הפקת ממשקי הו"ק לחיוב ושידור ישירות מהמערכת.
  4. כרטיסי אשראי- עבודה מלאה עם מערכת אשראית ישירות מתוך ה"אסיף".
 3. אפיק" – פרוייקט של משרד החינוך המאפשר תשלומי הורים באשראי דרך האינטרנט. מערכת אסיף עובדת באופן מלא עם "אפיק" ומפיקה קבלות באופן אוטומטי.
 4. הפקת קבלות המפרטות את כל סעיפי התקבול.
 5. ניהול גיליון איסוף כספים.
 6. מתן הנחות ברמת קבוצה,תלמיד או בית אב, הן בסכום והן באחוזים.
 7. תומכת בתהליך חלוקת מלגות.
ניהול הוצאות ובקרה תקציבית:
 1. קליטת חשבוניות בחלוקה לסעיפים תקציביים.
 2. הפקת שוברי תשלום לספקים.
 3. ניהול קופה קטנה.
 4. הפקת דוחות תקציביים על פי חתכים שונים וברמת סעיף בודד מותאם ל"ניהול העצמי".
 5. ניהול בקרת תקציב חודשית/ רבעונית/ חצי שנתית/ שנתית.
ניהול קופה:
 1. ניהול הפקדות מזומן, הפקדות המחאות מזומן/ משמרת.
 2. ניהול שידורי הוראות קבע ואשראי מכל הסוגים.
הנה"ח דו-צידית:
 1. בקרה על הזנת יתרות פתיחה והעברות סכומים בין כרטיסי הנה"ח.
 2. ניהול כרטסת הנהלת חשבונות לכל לקוח, ספק (חו"ז) וסעיף במערכת.
 3. הפקת דוחות לכל כרטיס הנהלת חשבונות במערכת.
 4. בניית פקודות יומן ורישום אוטומטי ביומן הנה"ח לכל פעולה במערכת.
מודול התאמות בנק:
 1. קליטת דפי בנק.
 2. ביצוע התאמת בנק לפי סוג תנועה.
 3. אפשרויות מתקדמות לסינון ואיתור תנועות.
 4. הפקת דוח התאמת בנק מפורט.
מערכת "אסיף" מותאמת לדרישות משרד החינוך, ולמערכת המנב"ס החדשה.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter