הוסף למועדפים
  מערכת לניהול היטלי השבחה
 
תהליכי ניהול היטלי השבחה מהווים נתח חשוב במכלול פעילות הרשות.
ניהול מלא של כלל ההשבחות ישמש את הרשות לגבי אומדן פוטנציאל ההכנסות מהיטלי השבחה ויכולת לתחשיב הכנסות עתידיות מהיטלי השבחה בנוגע לתכניות חדשות.
מערכת לניהול היטלי השבחה נותנת פתרון כולל לניהול ומעקב אחר תהליך הטיפול בהיטלי ההשבחה בגין מימושים שונים כגון: היתרי בניה, שינוי בעלות וכו.
המערכת לניהול היטלי השבחה מאפשרת ניהול ומעקב בהיבטים הבאים:
  1. ריכוז הנתונים הנוגעים למימושים השונים או החבויות בהיטלי השבחה לכל חלקה או מגרש, תוך התייחסות לתכניות המשביחות, היקף המימוש, זכויות למימוש ועוד.
  2. מעקב תהליכי לכל הטיפול בהיטלי ההשבחה -שומות ועדה, נגדית, מוסכמת ומכרעת), לרבות הפקת המסמכים הכספיים המשולבים בתהליך ומסמכים אחרים.
קשר למערכות בארגון
מערכת לניהול היטלי השבחה מקושרת למערכות ההנדסיות והתכנוניות, אשר במשותף נותנים פתרון מחשובי כולל לניהול הועדה המקומית, וכן למערכות אחרות ברשות המקומית, כגון: מערכת הגביה.
פעילות בתחום המוצר
אבחון - זיהוי צרכים
בזמן קצר ננתח איתכם את המצב הקיים ואת הצרכים הייחודיים שלכם במסגרת התהליכים המתקיימים ברשות / בועדה.
הקמת מאגר תיקים ממוחשב.
הקמת מאגר תיקים ממוחשב כולל איתור, ניתוח וקליטת כל תיקי החלקה, הבקשות למימוש והשומות למערכת הממוחשבת.
ניתן לשלב סריקה של תכולת תיקי החלקה -שומות, מסמכים נלווים) כצעד משלים למחשוב מלא של ארכיב תיקי ההשבחה.
תפעול - סיוע יומיומי בתהליכי העבודה
החברה לאוטומציה הינה היחידה בתחום ההנדסי המנהלת מוקד לקוחות הכולל צוות מיומן ומקצועי.
הצוות, ידריך, יסייע, ויקדם את התפעול השוטף במערכות החדשות.
הדרכה - פיתוח הדרכה ייעודית
נבנה עבורכם תוכנית הכשרה אשר תכלול מספר מפגשים ייעודיים אשר ייוחדו לתהליכי העבודה של כל עובד ברשות.
אנו נכשיר אתכם ונלווה אתכם עד אשר תעבדו באופן שוטף ועצמאי.
ייעוץ - ייעוץ מקצועי וליווי
מנהלי הפרוייקטים הבכירים והמנוסים שלנו יוכלו לסייע ולייעץ לכם הן בבחירת תהליך ההקמה המתאים לארגונכם והן ביישום תהליכי העבודה המומלצים מתוך ניסיוננו עם לקוחות אחרים.
יתרוננו היחסי
  1. ניסיון מקצועי בעשרות רשויות בביצוע סקרי ארכיון.
  2. ניסיון מקצועי בעשרות רשויות בהתקנה, הדרכה והטמעת המערכת.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter