הוסף למועדפים
  מעקב תב"ע
 
מכלול תכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון המקומי, משמש בסיס למבנה האורבני של הרשות המקומית, וממנו ניתן להסיק ולתכנן השלכות חברתיות, כלכליות, תשתיות ועוד.
ניהול של כלל התכניות נותן יכולת ניתוח מידע תכנוני אמין -אלפא נומרי. וגרפי) ותשתית לתכנון עתידי.
מערכת מעקב תב"ע מתאימה גם לארגונים שיש להם צורך בניהול וביצוע מעקב אחר תכניות בנין עיר, ואינם ועדות מקומיות.
מערכת מעקב תב"ע הינה כלי ניהול, שליטה ובקרה של מאגר התכניות וישויות תכנוניות נוספות כגון: הפקעות, תביעות פיצויים ועוד.
המערכת מאפשרת מעקב אחר שלבי הטיפול בתכנית הקבועים בחוק התכנון והבניה - בפרט לאחר השינויים בתיקון 34) והפנימיים, בהתאם לתהליכי העבודה ברשות.
המערכת מאפשרת הפקת מסמכים הקשורים בהליך התכנון, ההפקדה ואישור התכניות לרבות תקנון התכנית, נוסחי פרסום ומסמכים נלווים.
המערכת מותאמת לשינויים ע"פ נוהל מבא"ת ולשנויים בחקיקה.
קשר למערכות בארגון
מערכת מעקב תב"ע מהווה את הבסיס למערכות התכנוניות בארגון ולסקר יעודי קרקע.
מקושרת למערכות ההנדסיות והתכנוניות, אשר במשותף נותנים פתרון מחשובי כולל לניהול הועדה המקומית.
פעילות בתחום המוצר
אבחון - זיהוי צרכים
בזמן קצר ננתח איתכם את המצב הקיים ואת הצרכים הייחודיים שלכם במסגרת התהליכים המתקיימים ברשות / בועדה.
הקמת מאגר תכניות בנין עיר
הקמת מאגר תכניות בנין עיר יהווה בסיס למידע תכנוני ותכנון עתידי.
ניתן לשלב סריקה של התשריט והתקנון המאושרים כצעד משלים למחשוב מלא של ארכיון התכניות.
תפעול - סיוע יומיומי בתהליכי העבודה
החברה לאוטומציה הינה היחידה בתחום ההנדסי המנהלת מוקד לקוחות הכולל צוות מיומן ומקצועי.
הצוות, ידריך, יסייע, ויקדם את התפעול השוטף במערכות החדשות.
הדרכה - פיתוח הדרכה ייעודית
נבנה עבורכם תוכנית הכשרה אשר תכלול מספר מפגשים ייעודיים אשר ייוחדו לתהליכי העבודה של כל עובד ברשות.
אנו נכשיר אתכם ונלווה אתכם עד אשר תעבדו באופן שוטף ועצמאי.
ייעוץ - ייעוץ מקצועי וליווי
מנהלי הפרוייקטים הבכירים והמנוסים שלנו יוכלו לסייע ולייעץ לכם הן בבחירת תהליך ההקמה המתאים לארגונכם והן ביישום תהליכי העבודה המומלצים מתוך ניסיוננו עם לקוחות אחרים.
יתרוננו היחסי
  1. ניסיון מקצועי בעשרות רשויות בביצוע סקרי ארכיון.
  2. ניסיון מקצועי בעשרות רשויות בהתקנה, הדרכה והטמעת המערכת.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter