הוסף למועדפים
  מחסן נתונים DW
 
המערכת
מחסן נתונים DATA-WAREHOUSE מערכת תובנה עסקית ( BI),תומכת החלטה למנהלים משמש ככלי לניהול ידע המשלב מידע ממערכות שונות.
המערכת מאפשרת ניתוח תהליכים ברשות בכמה היבטים מהרמה הכוללת עד הפרטנית.
המערכת מאפשרת בניית דוחות באופן עצמאי , יצירת חיתוכים, סיכומים , גרפים וחישובים סטטיסטיים על פי דרישת המשתמש.
תפוקות המערכת
 1. הפקת מידע ניהולי נבחר
 2. תמיכה בקבלת החלטות
 3. השוואה ואינטגרציה של מידע ממקורות שונים
 4. הגדרת חתכים, סיכומים וחישובים סטטיסטים רצויים
 5. השוואת נתונים לצורך טיובם
 6. ממשק משתמש מתקדם - web
רשימת המערכות המשתלבות במחסן הנתונים
 1. אוכלוסין
 2. גביה
 3. חינוך (חינוך פורמלי)
 4. שכר
 5. רכש
 6. רישוי עסקים
 7. חניה
 8. משאבי אנוש
מערכות נוספות בשלבי פיתוח: הנה"ח ומערכות הנדסיות
קשרים בין מערכות תפעוליות
קישור השוואה ושילוב בין נתונים ממערכות שונות כגון:
 1. מרשם אוכלוסין <-> נתוני מערכת החינוך
 2. מרשם אוכלוסין (נפטרים) <-> גמלאי שכר
 3. נתוני המשלמים בגביה <-> נתוני מרשם האוכלוסין
 4. נתוני רישום התלמידים <-> גביה
 5. ספקים <-> חייבי גבייה
טכנולוגיה
 1. בסיס נתונים oracle.
 2. מחולל דו''חות - Oracle Discoverer.
 3. עבודה במערכת על שרת UNIX בלשכת שרות (מודל asp)
 4. בגרסת client או באמצעות דפדפן (viewer java )
 5. מימשק למערכות אחרות:
 6. מוצרי desktop שונים: excel, word, html.
 7. מיפוי: מערכות אשר מציגות נתונים על גבי מפות שונות.
דוח לדוגמא
דוח לדוגמא
הצגה על מפה - עסקים בעיר על פי מהות עסק (רישוי עסקים)
רישוי עסקים
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter