הוסף למועדפים
  מג"ע - מערכות גביה עירונית ואוכלוסין בממשק WEB
 
מערכות מידע לניהול כולל של המערכות יוצרות החיוב וניהול הכנסות הרשות.
המערכת מתבססת על הנסיון רב השנים של החברה לאוטומציה במערכות הגביה הרשותית ושדרוג הסביבה לטכנולוגיית ה- web
להלן התהליכים העיקריים בהן מטפלת המערכת:
ניהול אוכלוסיות
רישום כל אוכלוסייה (אוכלוסין, נכסים, שלטים, מים, תלמידים, מבנים ועוד) וניהול מערכת מידע ייעודית לכל אוכלוסייה.
שיתוף מידע בין האוכלוסיות השונות.
ניהול ארכיון שינויים (אסמכתאות) לכל יישות.
הנפקת חיובים
יצירת חיובים לאוכלוסיות שונות בהתאם למרכיבי החיוב השונים.
ניהול החיובים המוכרים היום ברשויות המקומיות (ארנונה, מים, אגרות, היטלים, חינוך, שלטים ועוד).
הפקת שוברי תשלום בתצורות שונות.
ביצוע תיקונים "רטרואקטיביים".
שירותי קהל
המערכת מאפשרת גישה בכל רגע נתון והעדכני ביותר אל נתוני המערכת ומציעה מגוון של שירותים לתושב באמצעות האינטרנט.
חישוב הצמדה וריבית פיגורים
המערכת עונה על דרישות חוק ריבית והפרשי הצמדה, בהתאמה לכל סוג שירות/חיוב.
מסלקה וכסף עירוני
המערכת תומכת בכל תהליכי ה"סליקה" (קליטה, איזון, עדכון, רישום וכו') העירוניים לכל אמצעי התשלום בכל אופני הקליטה.
המערכת תומכת בניהול כסף (חיובים זיכויים שונים) והכנסות עירוניות.
ממשק למערכות/גורמים חיצוניים
המערכת מקושרת במקוון ו/או אצווה למערכות חיצוניות כגון הנה"ח, שכר קופה ועוד.
כמו כן מקושרת לגורמים חיצוניים בתדירויות משתנות כמו בנקים, מס"ב, למ"ס, נציבות המים ואחרים.
מערכות המשולבות אוכלוסין במסגרת מ.ג.ע
מערכת אוכלוסין, מערכת לניהול רשותי מרוכז של נתונים כללים ודמוגרפים של תושבים המשולבת במערכות התפעוליות.
המערכת מאפשרת הרחבת המידע, השבחת הנתונים, מניעת כפילויות ושיתוף נתונים בין המערכות השונות, לצורך הגדלת אמינות ועדכניות המידע על התושב.
מערכת הנחות
המערכת נועדה לטפל בכל ההליכים הכרוכים בהענקת הנחות בארנונה על בסיס חוקים ותקנות.
מערכת אכיפת גביה
המערכת נועדה לסייע באיתור מיידי של אוכלוסיית החייבים, ביצוע תהליכי אכיפה שונים וניהול מעקב אחר החייבים.
מערכת קופה עירונית
מערכת הקופה הינה תת-מערכת של הנהלת החשבונות וממוקמת בסביבת מערכת הגביה.
המערכת עונה על כל צרכי הקופה העירונית, תוך התאמה לדרישות הרשויות המקומיות וגורמים חיצוניים הקשורים לרשות.
מערכות חינוך עירוניות (מ.ח.ע) ומנב"ס עירוני
המערכות מאפשרות טיפול בכל תחום המינהל החינוכי העירוני, תוך שימוש במאגרי מידע מרכזיים כולל חינוך פורמלי, לא פורמלי, הסעות ועוד.
מערכת רישוי עסקים
המערכת מאפשרת טיפול בכל תחום רישוי עסקים, מופעלת תוך שימוש במאגרי המידע המרכזיים (אוכלוסין, נכסים).
מערכת פיקוח עירוני
מערכת לניהול אירועי הפיקוח העירוני המיועדת למחלקות העירוניות העוסקות בפיקוח ומבוססת על מאגרי מידע מרכזיים (אוכלוסין, נכסים, שלטים).
מערכת דו"חות חניה
מערכת לניהול כולל של תהליכי הטיפול במערך החניה העירוני:
רישום דו"חות באמצעות מסופנים
קבלה ממוחשבת של פרטי בעלי רכב ממשרד הרישוי וממשרד הפנים
ניהול מערכת תשלומים ועדכונים
טיפול בהליכי עיקולים לברירות משפט
שילוב המערכת במערכות העירוניות (גביה, קופה, אכיפת גביה)
ניהול מורכב ובקרה אחר כל שלבי הטיפול בדוחות.
המערכת בגרסתה הכוללת נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים. פירוט יתר בדפי מידע של המערכות ובפרסומי החברה.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter