הוסף למועדפים
  מערכת שכר וניהול משאבי אנוש   לאלבום התמונות כנס 2006
 
מערכת מידע אינטגרטיבית ומודולרית לניהול השכר והמשאב האנושי בארגון.
המערכת הוסבה לשפת JAVA והותאמה לעבודה בסביבה אינטרנטית המאפשרת לנצל את היכולות של עולם ה – Web.
השימוש בטכנולוגיה מתקדמת איפשר לפתח מערכת נוחה וידידותית למשתמש, על פי סטנדרטים בינלאומיים.
באמצעות המערכת ניתן לשמור ולעדכן את נתוני העובד, לבצע חישובי שכר באופן שוטף ורטרואקטיבי, להגדיר וליישם את הסכמי השכר במשק ולבצע סימולציות חישוב מורכבות. המערכת מתעדכנת באופן שוטף בכל התפתחויות השכר במשק כגון: שינוי חוק, תקנות בתחום התעסוקה ויחסי עבודה, תקרות מס הכנסה וביטוח לאומי, והנחיות מהמרכז לשלטון מקומי.
תכולת מערכת שכר:
 1. חישוב שכר שוטף ורטרואקטיבי.
 2. חישובי מרכיבי שכר ברמה יומית.
 3. חישובי שכר למגוון הסקטורים בשלטון המקומי ולעובדי מדינה.
 4. סימולאטור שכר אישי ומפעלי.
 5. ביצוע חישוב וניהול היעדרויות.
 6. מודול גמר חשבון ואקטואריה.
 7. מערכת טפסים למס הכנסה וביטוח לאומי.
 8. שאילתות בנושא שכר ברמה אישית ומפעלית.
 9. הפקת תלוש בודד והדפסה למדפסת אישית.
 10. מנגנון דינאמי להוספת הודעות בתלוש.
 11. מנגנון לתשלום מקדמות.
תכולת מערכת משאבי אנוש:
 1. עץ ארגוני - מודול להצגה ויזואלית של היררכית היחידות הארגוניות ועדכונו באופן אינטראקטיבי.
 2. מודול גיוס עובדים - ניהול מאגר מועמדים, מעקב אחר תהליך הגיוס של המועמד, הפקת מכתבים למועמדים.
 3. מודול לניהול תקן מול מצבה - שיוך משרות העובד לתקן רלוונטי והפקת דוחות בקרה והשוואה.
 4. מודול להערכות עובדים - בנייה דינאמית של טפסי הערכת עובד וניתוח על פי היחידה הארגונית.
 5. מודול ניהול התראות - מודול לשליחת התראות אוטומטיות בהתאם למידע הקיים בבסיס הנתונים.
 6. מודול לניהול הדרכות – ניהול מחזורי וכספי של קורסים והשתלמויות בהתאם לצרכי הארגון וכישורי העובד.
 7. מודול אירועים דינאמיים - ניהול גמיש של ישויות ואירועים ייחודיים ללקוח.
 8. המערכת תומכת בהדפסת טפסים ממוחשבים כגון : מכתבים, שאלונים, משובים ומבחנים.
 9. מסלולי קידום – תחזית לקידום העובד ברשות בהתאם למסלול הקידום שנבנה עבורו.
תוספות וחידושים במערכת:
 1. מערכת לניהול מסמכים (IFN) – קישור וסריקת מסמכים/תעודות לתיקיית העובד ואחזורם באופן דינאמי.
 2. תהליכים עסקיים (BPM) - ניהול וניתוב של משימות ואישורים בין יחידות שונות בארגון.
 3. קישוריות לכלי Office - המערכת מתממשקת לעולם הטכנולוגי הקיים: .WORD, EXCEL, OUTLOOK
 4. תובנה עסקית ואחזור מידע (BI) – יצירת והפקת דוחות באמצעות מחולל הדוחות Cognos הנחשב לאחד הכלים המובילים בעולם.
 5. ארכיון דיגיטלי – שמירת נתוני היסטוריה של העובד כגון: תלושי שכר וטפסים ושליפתם בשעת הצורך.
 6. ניהול נוכחות והיעדרויות – התממשקות אוטומטית למערכות נוכחות.
 7. Fast Tlush – הדפסה אלקטרונית של תלושי שכר והעברה מרוכזת בפורמט PDF.
 8. תיק עובד באינטרנט – מתן אפשרות לעובדי הארגון לצפות בריכוז נתונים כגון: פרטים אישיים, תלושי שכר, הפרשות עובד/מעביד, יתרות וניצולים של היעדרויות.
 9. הדפסת תלושי שכר במדפסת לייזר ועיטופם במכונת עיטוף המאפשרת הוספת צרופה.
 10. אפשרות למשלוח תלוש מעטפית ישירות לבית הגמלאי.
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter