הוסף למועדפים
 
תוכן עניינים...
 
טובה תמונה אחת מאלף מילים - מערכת GIS מאפשרת למקבל ההחלטות לבחון ולנתח תופעות במרחב באמצעות מפה ממוחשבת.
החברה לאוטומציה מספקת מגוון רחב של מוצרי GIS במטרה לתת מענה לצרכים המיוחדים של כל אחד מהמשתמשים.
המערכות מותאמות לקולטי נתונים, מקבלי החלטות וגורמים המעוניינים להציג ולנתח מידע באמצעות מפה...
מערכת להפצת מידע גיאוגרפי באינטרנט
החברה לאוטומציה השיקה מערכת GIS חדישה הפועלת בסביבת האינטרנט. המערכת מושתתת על כלי תוכנה מהמתקדמים ביותר בעולם מבית ESRI. המערכת מהווה פריצת דרך בתחום מערכות ה GIS- ומנצלת בצורה מיטבית את הרכיבים הטכנולוגיים המשולבים בה, על מנת לספק למשתמש הקצה מגוון רחב של יכולות...
אינטרנט, מושג שהפך לשגור בפי כל, כלי שהפך חלק משגרת חיינו, עד כי אנו מקבלים את עצם קיומו כמובן מאליו.
החברה לאוטומציה מחברת את המידע הארגוני הקיים בתחום ההנדסה ישומיי אינטרנט מתקדמים ומאפשרת בכך זמינות מידע ויכולת להפצתו למספר רב של משתמשים בארגון ומחוצה לו...
יותר ויותר אירגונים מגלים את היתרונות האסטרטגיים של האינטרנט ככלי לפרסום, שיווק, יחסי ציבור, העברת מידע, וכזירה למסחר וביצוע עסקאות.
אתר אינטרנט עדכני, מאפשר קשר ישיר וזמין בין הלקוח לארגון בכל עת ומכל מקום, מייעל את עבודת הארגון,
משדר מסר של קידמה ושייכות לקהילה מודרנית ומתקדמת, ומשפר בצורה ניכרת את תדמית הארגון...
מערכת ייעודי קרקע מנהלת את ההיבטים התכנוניים בכל הקשור בייעוד הקרקע, זכויות הבניה וההוראות השונות לחלקה. המידע המנוהל במערכת מהווה כלי עזר ראשון במעלה לגורמי התכנון בועדות התכנון מול גורמי פנים בארגון, אדריכלים והועדות המחוזיות.
לרשות המנהלים ברשות מעמידה החברה מוצרים מתקדמים לניתוח ותכנון.החברה מפעילה מחסן נתונים מתקדם (DW),מחוללי דוחות, כלי תשאול וניתוח ומערכות סריקה ואחזור מסמכים.
מכלול תכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון המקומי, משמש בסיס למבנה האורבני של הרשות המקומית, וממנו ניתן להסיק ולתכנן השלכות חברתיות, כלכליות, תשתיות ועוד...
מערכת לניהול אוכלוסיית הרשות ופעילויות החיוב והגביה מאוכלוסייה זו. מערכות אלו מנהלות את השירותים וההכנסות מתושבים, נכסים ועסקים ובסיום התהליך מעדכנות את הפעילות הכספית במערכת הפיננסית. בתחום זה קיימות מספר מערכות מרכזיות...
לרשות התושב, מערכות המאפשרות לבצע את פעילותו מול הרשות מכל מקום ובכל זמן, שיקוף המידע הנמצא במערכות התפעוליות של הרשות מאפשר, באמצעות משקים אינטרנטיים ומענה קולי. ביצוע הפעולות על ידי התושב, ועדכן מיידי של המערכות התפעוליות ללא התערבות עובדי הרשות בתהליך...
למערכת ממשק אינטרנטי המאפשר עבודה בסביבה חלונאית וגרפית, תוך הקפדה על ממשק ידידותי, סטנדרטים אחידים וקישוריות לחבילת ה-Office.
תהליכי ניהול היטלי השבחה מהווים נתח חשוב במכלול פעילות הרשות.
ניהול מלא של כלל ההשבחות ישמש את הרשות לגבי אומדן פוטנציאל ההכנסות מהיטלי השבחה ויכולת לתחשיב הכנסות עתידיות מהיטלי השבחה בנוגע לתכניות חדשות...
לרשות המקומית זכויות במקרקעין לרבות בעלות, חכירה, הפקעות, זכויות תכנוניות ועוד.
ניהול תקין של הנכסים בארגון יפיק תועלות כלכליות וניהוליות.
הרשות המקומית מחוייבת לנהל את נכסיה בהתאם להוראות החוק ותקנות משרד הפנים...
מערכת תיק תושב הינה סביבה אינטרנטית אישית לכל תושב של הרשות המוניציפלית.
המערכת מהווה מעטפת לקשר בין התושב והמעכות העירוניות.
תיק תושב מאפשר קבלת שירות באופן מרוכז מכל מקום ובכל זמן. באמצעות ממשק ידידותי ונוח התושב יכול לקבל שירותים בנושאים שונים ומגוונים וזאת לאחר תהליך פשוט של אימות וזיהוי.
רישום למוסדות חינוך באינטרנט
רישום מקוון למוסדות חינוך באמצעות רשת האינטרנט - באישור משרד החינוך.
פורטל החינוך מייעל את רמת השירות הניתנת לתושב ומשפר את הקשר בינו לבין הרשות.
השירות נקבע על פי פרופיל רשותי ובתאום מלא מול מינהל החינוך העירוני...
ביצוע תשלומים ע"י התושב לרשות, באמצעות רשת האינטרנט מכל מקום ובכל זמן. לנוחות התושב ולתועלת הרשות. השירות לתושב הינו ללא תשלום נוסף.
השרות באתר התשלומים מאפשר ביצוע תשלומים שונים לשירותי הרשות.
התושב יכול לבחור, ללא עלות, להיות מנוי לשירות שיאפשר נוחות בחסכון הזנת פרטים בתשלומים הבאים וקבלת מידע מרוכז על הפעולות שבצע באתר...
מאגר תיקי הבנייה ותיקי העבירה, מהווה את הבסיס למצב המתוכנן והקיים בפועל, של הבניה במרחב התכנון וכן
משמש גורם מרכזי במכלול הפעילויות של הרשות כגון: היטלי פיתוח, בעלויות וכו'...
החברה לאוטומציה מוכרת כספק שרותי אינטרנט (ISP) ומפעילה את אחת הרשתות הגדולות במדינה להעברת נתונים.
הרשת מחברת את כל המחשבים המותקנים ברשויות למערכת מידע חיצוניות...
מערכות המטפלות בכל היבטי ניהול שכר ומשאבי אנוש ברשות
מערכת ניהול משאבי אנוש המכילה את מירב הפונקציות הנדרשות לניהול משאבי אנוש בכל רמה בארגון.
מערכת שכר מתקדמת בממשק .WEB
מחולל דוחות מהמובילים בעולם בממשק .WEB
ניהול התמרורים ברשויות נעשה על פי רוב ברישום ידני המקשה על תהליכי עבודה באגפי הרשות ובהעברת מידע לגורמי
חוץ -תושבים, משרד התחבורה, בתי המשפט ועוד).
במסגרת המערכת ניתן לנהל את תהליכי העבודה של ועדת התנועה משלב ייזום בקשה ע"י אזרח או ע"י נציגי הרשות ועד שלב אישור הביצוע...
תמורות בשוק התקשורת:
גידול ברוחב הפס ברשתות הרחבות, מאפשר הרחבת מערך השירותים על גבי הרשת.
ניצול רשת התקשורת הארגונית, ורשת התקשורת החוץ ארגונית, להעברת טלפוניה, ונתוני מולטימדיה.
שילוב תשתיות טלפוניה ונתונים, שעד היום הופעלו בתצורה מקבילית אבל נפרדת, ליצירת תשתית ארגונית
חדשה ומאוחדת.
יצרניות ציוד הטלפוניה מפסיקות את תמיכתן במרכזיות האנאלוגיות.
החברה לאוטומציה לשירות החינוך ברשויות מקומיות
משרד החינוך בחר ע"פ מכרז ,את החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי כזכיינית למתן שירותי תמיכה מערכות לבתי ספר החדשה, שבבעלות משרד החינוך.
החברה לאוטומציה מספקת פתרון כולל לפעילות ברשות המקומית, בדגש על מערכות פיננסיות,
לוגיסטיות, מערכות משאבי אנוש, מערכות גביה ואוכלוסין ומערכות הנדסיות.
החברה לאוטומציה בחרה לפתח את הדור הבא של המערכות הפיננסיות והלוגיסטיות שלה באמצעות אחת מחבילות ה- ERP המובילות בעולם: Oracle, SAP.
מערכת נ.מ.ר. מאפשרת איסוף ועיבוד מידע על האוכלוסיה המטופלת במחלקה לשרותים חברתיים
ברשות המקומית. המערכת מסייעת בקביעת דרכי עבודה וחלוקת משאבי המחלקה.
מערכת נ.מ.ר. פותחה בתאום עם משרד העבודה והרווחה ומאפשרת העברת נתוני היסוד למשרד באמצעות מימשק.
ביצוע קריאות מים ברשות המקומית באמצעות מסופון אשר הוטען בנתונים , תוך שימת דגש לקיצור זמן הקריאה ושיפור אמינות
תשלומים תיק תושב רשות זמינה ארכיון-NewsLetter
הרשמה-NewsLetter